О нас

Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів у різноманітних сферах суспільного життя.

Основними завданнями Організації  ДЦК та МСП-911 є:

 1. -   координація діяльності членів Організації для досягнення мети та завдань Організації ;
 2. -   відновлення прав членів Організації в разі їх порушення;
 3. - сприяння  в розробці та втіленню в життя програм розвитку безпеки
 4. дорожнього руху в регіоні, удосконаленню системи підготовки водіїв - членів
 5. Організації;
 6. - сприяння в отриманні членами Організації наукової, освітньої, оздоровчої та виробничої діяльності;
 7. - сприяння вільному і всебічному розвитку особистості членів Організації;
 8. - сприяння   правовому,   соціальному   захисту   життя   та   здоров'я   членів Організації від протиправних посягань;
 9. -    сприяння, членами Організації, пропаганді та поширенню права на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
 10. -    сприяння, членами Організації, розвитку соціально-економічних, медико- санітарних і лікувально-профілактичних програм;
 11. - сприяння залученню психологів, реабілітологів, лікарів, юристів та інших фахівців для надання професійної допомоги членам Організації ;
 12. - сприяння    наданню    інформаційно-консультативної   допомоги    членам Організації;
 13. -   сприяння    проведенню навчальних та тренувальних заходів для членів Організації ;
 14. -   сприяння створенню умов членам Організації для втілення ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;                                                                          
 15.         - сприяння розвитку та координації молодіжного руху в Україні  для членів Організації;
 16.  - сприяння створенню умов членам Організації створювати  умови для впровадження системи патріотичного вихованню дітей та молоді;
 17.           -сприяння розробляти та затверджуванню цільовоі програми патріотичного виховання дітей та молоді членами Організації ;
 18.           - сприяння органам державної влади, школам, підприємствам, установам та організаціям проводити виховання дітей та молоді в дусі патріотизму, готовності до захисту Батьківщини членами Організації;
 19. - сприяння створенню умов у межах чинного законодавства для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, рятувальної справи, техногенної й пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілактики травматизму невиробничого характеру, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного кордону членами Організації;
 20. - сприяння створенню умов для надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організації усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об`єктах, а також ліквідації забруднення на таких об`єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт членами Організації;
 21.         - сприяння для членів Організації у створенні аварійно-рятувальної служби, здійснення керівництва їх діяльністю, контроль за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов`язаними з ліквідацією аварій, наслідків природного стихійного лиха;
 22. -   вивчення потреб членів Організації;
 23.  Організація    в установленому законом порядку має право:
 24. - виступати  учасником  цивільно-правових  відносин,  набуває  майнові  і немайнові права;
 25. - одержувати, в порядку встановленому чинним законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
 26. - розробляти і здійснювати заходи по узагальненню і поширенню передового досвіду в частині застосування програм розвитку безпеки дорожнього руху, безпеки використання, експлуатації автотранспортних засобів;
 27. - сприяти пропаганді правил дорожнього руху серед членів Організації;
 28. -   представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Організації у державних та громадських органах;
 29. -   збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати серед членів Організації передовий досвід у сфері безпеки дорожнього руху;
 30. -   сприяти у розробці та реалізації програм розвитку безпеки дорожнього руху, аварійно-рятувальної справи  та патріотичного вихованню дітей та молоді для членів Організації;
 31. - активно сприяти розвитку безпеки дорожнього руху та рятувальної справи;
 32. -   проводити для своїх членів Організації збори, семінари, зустрічі, конкурси з питань, що становлять коло інтересів Організації;
 33. -   проводити для членів Організації вивчення причин дорожньо-транспортних пригод, наслідків природного стихійного лиха, аварій та катастроф;
 34. -   здійснювати зв'язки із відповідними Організаціями, одержувати від органів державної   влади   і   управління   та   органів   місцевого   самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 35. - засновувати засоби  масової інформації, здійснювати   видавничу
 36. діяльність, створювати кіно,відео,аудіо матеріали з пропаганди безпеки
 37. дорожнього руху та дотримання Правил  дорожнього руху, пожежної безпеки в  учбових закладах, в адміністративних будівлях та спорудах, у школах, в організаціях і установах освіти,  на виробництві, в офісних приміщеннях і в побуті для  членів Організації;;
 38. -    допомагати у створенні сприятливих умов для членів Організації    у
 39. вирішенні їх  соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та
 40. інших питань;
 41. -    проводить організаційні та практичні заходи по організації та проведенню навчальних зборів, тренувань, семінарів, конференцій, лекцій, комплексних  навчальних заходів, стажування працівників, змагання, інші заходи серед членів Організації;

История проекта

В этой части вы можете описать историю проекта и причины, послужившие его возникновению. Она подходит для упоминания основных этапов проекта и почтения его участников.

Наши пользователи

Здесь вы можете описать типичных пользователей, а также то, почему этот проект важен для них. Это хороший способ для того, чтобы пользователи повторно посещали ваш сайт.

Koнтакт

тел.двіри ДГК МСП-911 067-55-66-911

Якщо Ви бажаєте нам допомогти чи проплатити вступний та членскій внесок -
ДОГО "ДОРОЖНЬО-ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ"
УКРСІББАНК на
Р/рахунок 262 58 007 96 80 59
Платник: П.І.П.
(На виконання статутних завдань від ...)
dgk-911@yandex.ua